Имате ли 18 години?

С потвърждение на вашата възраст се съгласявате с общите условия
Безплатна доставка в рамките на град София

Информация за дружеството
Хедонист Уайнс ООД
Седалище и адрес а кореспонденция: гр.София, ул.“Св.Св. Кирил и Методий“146, ет.4,
ап.8 ;
Електронна поща: office@hedonistwines.eu,
Телефон: + 359 888 722 341,
Интернет сайт: www.hedonistwines.eu
Вписване в публични регистри: ЕИК 206372319
Регистрация по ЗДДС: BG206372319.
Причини за събиране и обработване на лични данни
Хедонист Уайнс ООД събира и обработва личните данни на физическите лица
добросъвестно, прозрачно и в съответствие със законодателството на България и
Европейски съюз.

Личните данни на потребителите се събират за няколко основни дейности, а
именно:
– за осъществяване на покупко-продажба на стоки или услуги през интернет сайта на
дружеството,
– за доставка на поръчаните стоки или услуги,
– за създаване на клиентски профил,
– за анализ на покупките на клиентите и предлагане на преференциални условия,
– за подобрение на услугите на дружеството,
– за статистически анализ на използваните рекламни канали и посещаемостта на сайта
на дружеството,
– изпращане на електронен бюлетин, при изразени изрично желание от клиентите,
– за счетоводни цели,
– за статистически цели.
Личните данни, които се обработват и събират:
– Имена на клиента – необходими за осъществяване на покупката и доставката.
– Адрес за доставка – необходим за изпращане на направената покупка,
– Телефон – за осъществяване на доставката и обратна връзка при необходимост,
– Електронна поща – връзка с клиентите и потвърждаване на поръчките, за изпращане на
информационен бюлетин, при изразени изрично съгласие.
Задължения в изпълнение на нормативни актове
Хедонист Уайнс ООД обработва и съхранява лични данни свързани със
законодателството в България и Европейски съюз и в изпълнение на задълженията,
свързани с него. Такива задължения са:
• извършване на продажби от разстояние – Закона за защита на потребителите и
задължения към Комисия за защита на потребителите,

• задължения свързани с Регламент на ЕС 2016/679 от 27 април 2016 и Комисията за
защита на личните данни.
• задължения свързани със Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
Защита на личните данни
Хедонист Уайнс ООД събира и обработва лични данни при покупка на продукти и услуги
през уеб сайта hedonistwines.eu, за да може да изпълни своите задължения и да
предложи по-добро обслужване на клиентите. Стремим се да положим максимална
защита на Вашите данни с оглед на нашето партньорство и коректни взаимоотношения.
Срок на съхранение на личните данни
Личните данни на потребителите се съхраняват до времето на съществуване на профила
онлайн магазина на Хедонист Уайнс ООД. При изрично желание от потребителите,
данните се изтриват и не разкриват личността, на извършилия покупката. Запазват се
извършените покупки, но не и потребителя, който ги е направил.
Коригиране или изтриване на лични данни
Потребителите на сайта, които са физически лица, имат право да се информират за
обема съхранявани за техни лични данни, да ги коригират или да поискат тяхното
изтриване. Упражняването на тези права, може да бъде изискано на електрона поща
office@hedonistwines.eu или на хартиен носител на адреса на дружеството.
Компетентен надзорен орган за защита на личните данни
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Телефон: +359 2/ 915 3518
Уебсайт: www.cpdp.bg
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Последна актуализация на Политиката за защита на личните данни 15.01 2023 г.

 

X